Tag: Nam Á

UNICEF: 434 triệu trẻ em ở Nam Á thiệt thòi khi trường học đóng cửa do Covid-19

UNICEF: 434 triệu trẻ em ở Nam Á thiệt thòi khi trường...

UNICEF cho rằng các nước Nam Á nên dành ưu tiên cho việc trẻ em trở lại trường học...