Tag: năm học 2021-2022

TP.HCM đề xuất dành 427 tỉ đồng hỗ trợ cho học sinh năm học 2021-2022

TP.HCM đề xuất dành 427 tỉ đồng hỗ trợ cho học sinh năm...

UBND TP.HCM dự trù kinh phí 427 tỷ đồng hỗ trợ học phí kỳ I cho hơn 1,7 triệu học...