Tag: Nậm Pồ

World Vision hỗ trợ nhu yếu phẩm và vật tư y tế cho các điểm cách ly tại Điện Biên

World Vision hỗ trợ nhu yếu phẩm và vật tư y tế cho các...

Vừa qua, Tổ chức World Vision Việt Nam (Tầm nhìn Thế giới Việt Nam) kết hợp với...