Tag: nạn mua bán người

Nỗ lực góp phần đấu tranh hiệu quả với nạn mua bán người và tăng cường quản lý biên giới

Nỗ lực góp phần đấu tranh hiệu quả với nạn mua bán người...

Dự án “Nâng cao năng lực trong Đấu tranh Phòng, chống Mua bán người cho Cán bộ tuyến...

Nạn mua bán người và những con số

Nạn mua bán người và những con số

Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm mua bán người ở Việt Nam vẫn diễn biến...