Tag: nạn nhân bị mua bán

Tiếp nhận các nạn nhân bị mua bán từ Myanmar trở về Việt Nam

Tiếp nhận các nạn nhân bị mua bán từ Myanmar trở về Việt...

Tại tỉnh Tuyên Quang, Bộ Công an vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên...

Hà Nội ban hành kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng

Hà Nội ban hành kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân bị mua...

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 1229⁄KH-SLĐTBXH...