Tag: nạn nhân bị mua bán

Hà Nội ban hành kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng

Hà Nội ban hành kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân bị mua...

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 1229⁄KH-SLĐTBXH...