Tag: Nạn nhân của tra tấn được bồi thường

Nạn nhân của tra tấn được bồi thường

Nạn nhân của tra tấn được bồi thường

Điều 13-14 Công ước Chống tra tấn của Liên hợp quốc đã quy định, nạn nhân của tra...