Tag: nạn nhân da cam/Dioxin

Tòa án Evry - Pháp bác đơn của bà Trần Tố Nga dựa trên một định nghĩa lỗi thời

Tòa án Evry - Pháp bác đơn của bà Trần Tố Nga dựa trên...

Đây là quan điểm của các luật sư đã đồng hành cùng bà Trần Tố Nga ngay sau khi Tòa...