Tag: nạn nhân mua bán người

World Vision Việt Nam nỗ lực giúp nạn nhân mua bán người hồi phục và tái hoà nhập cộng đồng

World Vision Việt Nam nỗ lực giúp nạn nhân mua bán người...

Vừa qua, World Vision (Tầm nhìn Thế giới) Việt Nam đã phối hợp cùng Chi cục Phòng...