Tag: Naomi Kitahara

Bà Naomi Kitahara - Người thúc đẩy quyền bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam

Bà Naomi Kitahara - Người thúc đẩy quyền bình đẳng cho...

Trong những năm qua, bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc...