Tag: Nền hoà bình

Nền hoà bình được xây dựng với sự tham gia của phụ nữ sẽ bền vững hơn!

Nền hoà bình được xây dựng với sự tham gia của phụ nữ sẽ...

Đó là nhận định của Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward khi nhấn mạnh cần thiết...