Tag: “Ngân hàng bò”

Thoát nghèo bền vững nhờ “Ngân hàng bò”

Thoát nghèo bền vững nhờ “Ngân hàng bò”

Nhờ triển khai chương trình “Ngân hàng bò” do Hội Chữ thập đỏ triển khai đã hỗ trợ...