Tag: Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Hưng Yên

Hơn 4.400 lao động tại Hưng Yên được trả lương ngừng việc từ vốn chính sách

Hơn 4.400 lao động tại Hưng Yên được trả lương ngừng việc...

Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Hưng Yên vừa cho biết, đến nay, đơn vị đã...