Tag: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

WB viện trợ 740.000 AUD để khảo sát bổ sung dữ liệu về giới tại Việt Nam

WB viện trợ 740.000 AUD để khảo sát bổ sung dữ liệu về...

Ngân hàng Thế giới vừa ký hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 740.000 AUD...