Tag: ngành ngoại giao

Ngày 24/6 hằng năm sẽ là Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao

Ngày 24/6 hằng năm sẽ là Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành...

Ngày 20/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) thông qua một nghị quyết quy định ngày...