Tag: Ngày Gia đình Việt Nam

Ngày Gia đình Việt Nam: "Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc"

Ngày Gia đình Việt Nam: "Xây dựng gia đình no ấm, bình...

Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn...

Thông điệp của Chủ tịch nước nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam

Thông điệp của Chủ tịch nước nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình...

Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có Thông...