Tag: ngày hè an toàn

Tháng hành động vì trẻ em 2021: Để trẻ vẫn có những ngày hè an toàn

Tháng hành động vì trẻ em 2021: Để trẻ vẫn có những ngày...

Hướng dẫn trẻ kỹ năng ứng phó đơn giản, đề phòng các tình huống xảy ra, dặn trẻ...