Tag: Ngày hội thiếu nhi

Bình Dương khai mạc hè, phát động Tháng hành động vì trẻ em và Ngày hội thiếu nhi năm 2022

Bình Dương khai mạc hè, phát động Tháng hành động vì trẻ...

Ban chỉ đạo các hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo chương trình...