Tag: Ngày hội việc làm ảo

Cơ hội cho người khuyết tật tại Ngày hội việc làm ảo

Cơ hội cho người khuyết tật tại Ngày hội việc làm ảo

Ngày 6/5, chương trình Tình nguyện Quốc tế World Friends Korea đã khai mạc sự kiện...