Tag: Ngày Không khí sạch 2021

Ngày Không khí sạch 2021: Kêu gọi hành động vì hành tinh khỏe mạnh

Ngày Không khí sạch 2021: Kêu gọi hành động vì hành tinh...

Ngày 7/9 được Đại hội đồng Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế Không khí sạch cho...