Tag: Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4

Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4: cần sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các ngành liên quan

Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4: cần sự phối hợp đồng...

Tiếp cận việc làm luôn là cơ hội cần thiết đối với người khuyết tật nói chung và...