Tag: Ngày nhân quyền thế giới

Hải Dương đẩy mạnh tuyên truyền nhân kỷ niệm Ngày Nhân quyền thế giới 10/12

Hải Dương đẩy mạnh tuyên truyền nhân kỷ niệm Ngày Nhân...

Các đơn vị, địa phương treo băng rôn, biểu ngữ, hoặc sử dụng các hình thức tuyên...