Tag: Ngày quốc tế Phật đản

Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Phật đản: Hướng tới xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho nhân loại

Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Phật đản: Hướng tới xây dựng một...

Ngày 13/5, tại New York, Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Phật đản VESAK đã được tổ chức...