Tag: Ngày quốc tế phụ nữ

Ngày 24/6 hằng năm sẽ là Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao

Ngày 24/6 hằng năm sẽ là Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành...

Ngày 20/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) thông qua một nghị quyết quy định ngày...

Thủ tướng: Phụ nữ đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước

Thủ tướng: Phụ nữ đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới...

Thủ tướng khẳng định, ngày nay, dù ở bất kỳ hoàn cảnh và vị trí lao động, công tác...