Tag: Ngày Quốc tế Phụ nữ

Tận dụng sáng tạo số và công nghệ mới trong quá trình thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái

Tận dụng sáng tạo số và công nghệ mới trong quá trình thúc...

Chủ đề của Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay làm thế nào để sáng tạo số và công nghệ thúc...

Ngày 24/6 hằng năm sẽ là Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao

Ngày 24/6 hằng năm sẽ là Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành...

Ngày 20/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) thông qua một nghị quyết quy định ngày...

Thủ tướng: Phụ nữ đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước

Thủ tướng: Phụ nữ đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới...

Thủ tướng khẳng định, ngày nay, dù ở bất kỳ hoàn cảnh và vị trí lao động, công tác...