Tag: Ngày quốc tế xóa nạn mù chữ

Ngày quốc tế xóa nạn mù chữ (8/9): Học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trong kỷ nguyên mới

Ngày quốc tế xóa nạn mù chữ (8/9): Học tập suốt đời và...

Năm 1965, UNESCO chọn ngày 8/9 hằng năm là ngày Quốc tế xoá nạn mù chữ, nhằm nâng...