Tag: Ngày Sức khỏe thế giới

Ngày Sức khỏe thế giới 2022: Thay đổi vì biến đổi khí hậu

Ngày Sức khỏe thế giới 2022: Thay đổi vì biến đổi khí hậu

Ngày 7/4, Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đã tổ chức cuộc thảo...

Ngày Sức khỏe thế giới: Nhân loại đang phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe gì?

Ngày Sức khỏe thế giới: Nhân loại đang phải đối mặt với...

Dịch Covid-19 đe dọa sẽ cản trở những tiến bộ về sức khỏe trên toàn cầu đã đạt được...