Tag: Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Khám sàng lọc miễn phí cho 2.000 trẻ em bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Khám sàng lọc miễn phí cho 2.000 trẻ em bị ảnh hưởng do...

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022), Thành...