Tag: Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ

Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ: Quan tâm hơn và yêu thương hơn

Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ: Quan tâm hơn và yêu thương...

Ngày 2/4 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ nhằm...

Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ (2/4): Yêu thương, thấu hiểu và đồng hành cùng trẻ

Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ (2/4): Yêu thương, thấu...

Nếu được thấu hiểu và hỗ trợ, trẻ tự kỷ sẽ có cơ hội phát triển bản thân, hòa nhập...