Tag: Ngày Thế giới phòng chống bệnh sốt rét năm 2022

Ngày Thế giới phòng chống bệnh sốt rét 25/4: Vì một thế giới không còn bệnh sốt rét

Ngày Thế giới phòng chống bệnh sốt rét 25/4: Vì một thế...

Ngày Thế giới phòng chống bệnh sốt rét năm 2022 với chủ đề “Thúc đẩy công bằng....