Tag: Ngày Thế giới phòng chống lao

Ngày Thế giới phòng chống lao 24/3: Chung tay chấm dứt bệnh lao trên toàn cầu

Ngày Thế giới phòng chống lao 24/3: Chung tay chấm dứt...

Ngày Thế giới phòng chống lao (24/3) hằng năm là dịp nâng cao nhận thức của cộng...