Tag: ngày trẻ em thế giới

Thắp sáng màu xanh vì Quyền trẻ em ở Việt Nam

Thắp sáng màu xanh vì Quyền trẻ em ở Việt Nam

Các tòa nhà và địa danh nổi tiếng trên thế giới và tại Việt Nam đã cùng UNICEF thắp...

Vì tương lai xanh, sạch và bền vững hơn cho trẻ em

Vì tương lai xanh, sạch và bền vững hơn cho trẻ em

Ngày Trẻ em thế giới (20/11) năm nay, Việt Nam hướng đến xây dựng một tương lai...