Tag: ngày vì người nghèo

"Ngày vì người nghèo” là ngày bao nhiêu?

"Ngày vì người nghèo” là ngày bao nhiêu?

Năm 2000, hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, vào đúng ngày...