Tag: nghề công việc độc hại

Đề xuất bổ sung 37 nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Đề xuất bổ sung 37 nghề, công việc nặng nhọc, độc hại,...

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Danh...