Tag: nghề nông nghiệp

Quảng Trị: Mỗi năm có hơn 10.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề nông nghiệp

Quảng Trị: Mỗi năm có hơn 10.000 lao động nông thôn được...

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động...