Tag: nghèo đa chiều

UNDP hoan nghênh Việt Nam đã kịp thời công bố số liệu thống kê về nghèo đa chiều trong đại dịch COVID-19

UNDP hoan nghênh Việt Nam đã kịp thời công bố số liệu thống...

Giáo sư, Tiến sỹ Jonathan Pincus, Chuyên gia kinh tế cao cấp của UNDP đã hoan nghênh...