Tag: Nghị định 131/2021/NĐ-CP

Nguyên tắc khi thực hiện việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Nguyên tắc khi thực hiện việc tìm kiếm, quy tập hài cốt...

Căn cứ vào Điều 138 Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định về nguyên tắc khi thực hiện...

Điều kiện, tiêu chuẩn công nhận thương binh

Điều kiện, tiêu chuẩn công nhận thương binh

Theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020 và Nghị định 131/2021/NĐ-CP...