Tag: Nghị định 20/2021/NĐ-CP

Từ ngày 1/7, thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

Từ ngày 1/7, thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm...

Theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, sẽ có thêm nhiều đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng...

Từ ngày 1/7 tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/7 tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội...