Tag: Nghị định số 131/2021/NĐ-CP

Từ 15/2: Người có công được miễn, giảm tiền sử dụng đất

Từ 15/2: Người có công được miễn, giảm tiền sử dụng đất

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP vừa được Chính phủ...