Tag: Nghị định về quy định dữ liệu cá nhân

Bước tiến trong bảo vệ thông tin cá nhân

Bước tiến trong bảo vệ thông tin cá nhân

Nghị định về quy định dữ liệu cá nhân được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm...