Tag: Nghị quyết Đại hội Đảng XIII

Việt Nam tự tin ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ: Công cuộc Đổi mới - Nền tảng bảo đảm quyền con người

Việt Nam tự tin ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ:...

Là ứng cử viên duy nhất được khối ASEAN đề cử, Việt Nam đang nỗ lực để được bầu...