Tag: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết

Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước...

Dịch bệnh đặt con người trước thử thách sinh tử, thì cách tốt nhất để bảo đảm cho...

Đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động

Đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm...

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại...