Tag: Nghị quyết số 02-NQ/TW

Công đoàn Việt Nam - Trung tâm tập hợp, đoàn kết của người lao động

Công đoàn Việt Nam - Trung tâm tập hợp, đoàn kết của người...

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trả lời TTXVN về ý nghĩa...