Tag: Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15

Phân bổ hơn 92.000 tỷ đồng cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Phân bổ hơn 92.000 tỷ đồng cho 3 chương trình mục tiêu...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 về...