Tag: Nghị quyết số 97/NQ-CP

3 nhóm doanh nghiệp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được giảm tiền điện

3 nhóm doanh nghiệp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19...

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 28/8/2021 thống nhất phương án...