Tag: nghỉ việc

7 đối tượng sẽ được nghỉ việc không cần báo trước

7 đối tượng sẽ được nghỉ việc không cần báo trước

Theo nội dung mới được quy định tại khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019, có hiệu...