Tag: người bán vé số

TP Hồ Chí Minh dành 1.800 tỷ đồng cho an sinh xã hội trong đại dịch Covid-19

TP Hồ Chí Minh dành 1.800 tỷ đồng cho an sinh xã hội trong...

Sáng ngày 7 tháng 4, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội...