Tag: người bệnh tâm thần

Cần tăng cường cơ sở vật chất và quan tâm, chăm sóc người bệnh tâm thần tại Việt Nam

Cần tăng cường cơ sở vật chất và quan tâm, chăm sóc người...

Theo Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến tháng 9/2020,...