Tag: người bị tạm giữ

Người bị tạm giam, tạm giữ được cấp thêm thịt lợn, cá trong khẩu phần ăn

Người bị tạm giam, tạm giữ được cấp thêm thịt lợn, cá trong...

Thời gian tới, người bị tạm giam, tạm giữ được cấp thêm thịt lợn, cá trong khẩu...

Đảm bảo quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam và cai nghiện ma túy bắt buộc

Đảm bảo quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam và...

Theo quy định của pháp luật, những người đang bị tạm giữ, tạm giam vẫn có quyền...