Tag: người cai nghiện

Cà Mau nâng cao hiểu biết về  pháp luật, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực cho người cai nghiện

Cà Mau nâng cao hiểu biết về pháp luật, bình đẳng giới...

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Cà Mau vừa phối hợp Công an tỉnh tổ chức Cuộc...

Quyền và nghĩa vụ của người cai nghiện trong các trung tâm cai nghiện

Quyền và nghĩa vụ của người cai nghiện trong các trung...

Người cai nghiện được bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm theo quy...