Tag: người cai nghiện ma túy

Hỗ trợ người cai nghiện ma túy chi phí học nghề ngắn hạn

Hỗ trợ người cai nghiện ma túy chi phí học nghề ngắn hạn

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định việc...