Tag: người cao tuổi

100% trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người cao tuổi

100% trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng...

Sáng 10/12, Ban Chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (BCĐ) tỉnh Lạng...

Đón đầu các giải pháp đáp ứng yêu cầu của người cao tuổi

Đón đầu các giải pháp đáp ứng yêu cầu của người cao tuổi

Đứng trước tốc độ già hóa dân số ngày càng cao, những chính sách hỗ trợ người cao...